- Országos szintű ingyenes helyszíni felmérés és árajánlatadás -

Fontos szerepet tölt be az építkezés során a szigetel?anyagok megválasztása. Alapvet? kritériumként kell figyelembe vennünk a szigetel?anyagok el?állítási, majd kés?bbi ártalmatlanítási lehet?ségeit, a szükséges nyersanyag mennyiségét és fajtáját, az anyag tulajdonságait, alkalmazási lehet?ségeit, fizikai jellemz?it, káros hatásait, és gazdasági költségvonzatait. Minden szigetel?anyagnak vannak el?nyei, hátrányai.

 

Ez egyaránt vonatkozik a „pótolható” , „természetes”, „ökológiai” vagy „természetközeli” (pl. cellulóz, gyapjú, len, parafa stb.) és a „hagyományos” , „szintetikus”, vagy „mesterséges” (pl. ásványi rostok, (mint k?zet, gyapot, polisztirol stb.)szigetel?anyagokra is. De éppen a kínált szigetel?anyagok sokfélesége teszi lehet?vé ezen anyagok differenciált alkalmazását, és optimális alkalmazkodást mindenkori építészeti adottságokhoz. Kisérletek igazolják, hogy az egyes szigetel? anyagok min?ségének vonatkozásában nem tehetünk álltalános érvény? kijelentéseket. A h?szigetel? hatás a leveg? anyagba zárásának következménye, ami azt jelenti, hogy nem maga az anyag szigetel, hanem a számos apró légbuborék, amelyet az anyag magábanfoglal.  A légkamrácskák szigetel? hatásának el?feltétele, hogy a leveg? mozgását megakadályozzuk. Ezért az épület légmentességének biztosítása a h?szigetelés hatásfokának szempontjából els?dleges fontossággal bír.
?kológiai szempontból a legfontosabb szerepet az el?állítás és az ártalmatlanítás területe játsza. E téren a mesterséges szigetel?anyagok jelent?s hátránnyal k?zdenek. A hosszadalmas el?állítási folyamatláncolatok közvetlen összefüggésben állnak a klór- és petrolkémiával; ózonréteg-romboló hajtógázok, üvegházt okozó gázok és rákkelt?anyagok szabadulnak fel, ezek el?állítása során. Egyes nyersanyagkészletek korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre, az újra hasznosítás ezért minden szempontból jó szándékot követel meg. Az ártalmatlanítás többnyire lerakóhelyeken történik. Azonban a természetközeli szigetel?anyagoknak is vannak hátrányaik. Problémát okoznak a monokultúrák és a növényvéd? szerek,amelyek a tömegtermelés jellemzik a magas szállítási költségek vagy az el?állítás során keletkezett környezeti terhelés. Mivel t?zvédelemi okokból valamennyi természetközeli szigetl?anyag mintegy 20%-nyi impregnáló-anyaggal van átitatva, ezért ezek ártalmatlanítása során ezeket is lerakóhelyekre kell gy?jteni és maradéktalanúl el kell égetni.

Az árúkínálat:

A legtöbb szigetel?anyag több épületrésznél is felhasználható. Meg kell különböztetnünk beönthet?/fújható anyagokat, sz?nyegeket, tekercseket és lemezeket. A beöntött és befújt szigetel?anyagok hajlamosak a kés?bbi ülepedésre, aminek következtében lyukak keletkeznek a szigetelésben. A lemezekben kapható rugalmasabb anyagok esetében szinte elkerülhetetlen a rések keletkezése. Ezért érdemes a lemezes szigetel?anyagokat nagy táblában, több rétegben, és az egyes rétegeket egymáshoz képest eltolva feltenni. A küls? falak és lapos tet?k szigetelésére csak a habüveg, vagy mesterséges szigetel?anyag alkalmas. A primerenergetikai hatását tekintve minden szigetel?anyag hasznos! A mesterséges szigetel?anyagok el?állítása során a primerenergia-felhasználás jelent?sen nagyobb, mint a természetközeli szigetel?anyagok esetében, cserében azonban a fizikai h?szigetel?hatás gyakorta egyértelm?en jobb. Tény, hogy energetikai szempontból minden szigetel?anyag nagyon gyorsan megtér?l, miközben az egyes épületelemek használati ideje 30 év, vagy annál is több. Ennyi id?be kerül, míg az el?állítással elhasznált energiát behozza a szigetelés következtében megtakarított energia. A bels?tér szempontjából releváns károsító anyagok tekintetében elmondható, hogy szakszer? beépítés esetén minden szigetel?anyag problémamentes. A küls? fal és padló szigeteléseit egyébként kívül, a szigetelend? felületre kell er?síteni., a tet?szigetelések esetén pedig, ha a beépítésnél az építési el?írásokat betartják légmentesen rögzített és megfelel? szakember végzi a beépítést, a bels? térben garantáltan nem szabadulnak ki a h?szigetelésb?l származó rostok. Ugyanez mondható el az illékony szerves vegyületetek, vagy radioaktív sugárzás, vagy a kellemetlen szagok felszabadulásáról is: ezeket semmiképp sem okozhatják az egyes szigetel?anyagok, amennyiben biztosított az épület légmentessége, lehetetlenné válik, hogy a bels?térbe szigetel?anyag-rostok, vagy az azokból keletkez? gázok bejussanak.
A lakóteret szennyez? mérgez? gázok többnyire a padlóburkolatokból, bútorokból, és bels? térben alkalmazott festékekb?l származik - nem pedig a szigetelésekb?l!
A fizikai jellemz?k és a költségek tekintetében a mesterséges szigetel?anyagok el?nyben vannak!

 

További h?szigetel? anyagok:

Expandált polisztirol (EPS)

XPS

üveg- és k?zetgyapot

Ásványi hablemez

Vákuumszigetelés

Üveghab

Cellulóz

Kalcium-szilikát

Gyapjú

Perlit

Poliuretán

Farostlemez

Parafa

 Sam Darnold Jersey

Érdeklődjön most ügyfélszolgálatunkon

SPAM elleni védelem: Írja be számmal a tizenkettest!
Az ön E-mail címe:
Telefonszám
Írja be az üzenetet:

Megtakarítás kalkulátor

 

 

Hőszigetelés vastagsága:

cm

 

Átlagos fűtésszámlám a

szigetelés előtt:

Ft/hó

 

 

 

Megtakarításom a

szigetelés után:

Ft/hó

A kalkulátor még béta változat és lehetnek eltérések! Ahhoz, hogy kifejezetten az ön otthonához pontos kalkulációt kapjon, keresse ügyfélszolgálatunk!

Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com

Hőszigetelés nélkül

Hőszigetelő rendszerek

Homlokzati hőszigetelés